Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Σ' αγαπώ
Σ αγαπώ
σ αγαπώ γιατί είσαι ωραία
σ αγαπώ γιατί είσαι ωραία
σ αγαπώ γιατί είσαι εσύ

Αγαπώ
αγαπώ κι όλο τον κόσμο
αγαπώ κι όλο τον κόσμο
γιατί ζεις κι εσύ μαζί

Το παρα
το παράθυρο κλεισμένο
το παράθυρο κλεισμένο
το παράθυρο κλειστό

Άνοιξε
άνοιξε το ένα φύλλο
άνοιξε το ένα φύλλο
την εικόνα σου να δω

I love you
I love you because you are beautiful
I love you because you are beautiful
I love you because you are yourself

I love
I love the whole world
I love the whole world
because you live in it

You win-
your window which is closed
your window which is closed
your window which is shut

Open
open one panel of it
open one panel of it
to see your image